Terms & conditions

Laatst geüpdatet: 01/12/2023

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Studio Saudade. Gedurende de site verwijzen de termen “wij,” “ons,” en “onze” naar Studio Saudade. Studio Saudade biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, onder voorbehoud van uw acceptatie van alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden,” “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van content zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt of toegang verkrijgt. Door toegang te verkrijgen of een deel van de site te gebruiken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dan kunt u de website niet openen of geen gebruik maken van enige diensten. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Elke nieuwe functie of tool die aan de huidige winkel wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen, vormt acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel is gebouwd met WooCommerce. Zij bieden ons het online e-commerceplatform dat ons in staat stelt onze producten en diensten aan u te verkopen.

ARTIKEL 1 – ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid hebt bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarigheid hebt bereikt in uw staat of provincie van verblijf en ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor een illegaal of ongeautoriseerd doel, noch mag u, bij het gebruik van de service, enige wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen verzenden of enige code van destructieve aard verzenden.

Een schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om de service aan wie dan ook om welke reden dan ook en op elk moment te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie), ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De koppen in deze overeenkomst worden uitsluitend voor uw gemak opgenomen en zullen de Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

ARTIKEL 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar is gesteld op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor beslissingen zonder eerst primair, nauwkeuriger, completer of actueler bronnen van informatie te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de service (of een deel ervan) te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving op elk moment.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de service.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderworpen aan retournering of omruiling volgens ons restitutiebeleid.

We hebben alle moeite gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van kleur op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht geval per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment elk product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u aan uw verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 – JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het opgegeven e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die zijn gedaan in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

Voor meer details kunt u ons Restitutiebeleid raadplegen.

ARTIKEL 7 – OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, geen controle hebben en geen invoer hebben.

U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools “as is” en “as available” zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van de optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig voor uw eigen risico en discretie, en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de betreffende externe provider(s). We kunnen ook in de toekomst nieuwe services en/of functies via de website aanbieden (inclusief de release van nieuwe tools en resources). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

ARTIKEL 8 – LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materialen bevatten van derden.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij bieden geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materiaal van derden of websites, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig de beleidsregels en praktijken van derden door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u deelneemt aan enige transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 – GEBRUIKERSOPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijddeelnames) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘opmerkingen’), stemt u ermee in dat wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u aan ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) vergoeding te betalen voor enige opmerkingen; of (3) te reageren op enige opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud controleren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, diffamerend, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend beschouwen, of die in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden zullen schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, misbruikend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computervirus of andere malware die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de dienst of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van enige opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige opmerkingen die door u of een derde zijn geplaatst.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid, dat hier kan worden bekeken.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als informatie in de dienst of op een gerelateerde website op enig moment onjuist is.

We zijn niet verplicht om informatie in de dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum toegepast in de dienst of op een gerelateerde website mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen of aan te moedigen deel te nemen aan enige onwettige handelingen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of de intellectuele eigendomsrechten van ons of anderen te schenden; (e) om te stalken, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type schadelijke code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet zou kunnen beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te vissen, te farmen, voorwendsels te maken, te spinnen, te crawlen of te schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de dienst of een gerelateerde website te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 – DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

U stemt uitdrukkelijk in met het feit dat uw gebruik van, of onvermogen om, de dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de dienst worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals het is’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Studio Saudade, onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, straffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verloren winst, verloren omzet, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, al dan niet gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of enige producten verkregen via de dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs als op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximaal toegestane mate door de wet.

SECTIE 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in Studio Saudade en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren en te beschermen tegen elke vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft deze bepaling desondanks afdwingbaar tot het volle toegestane extent door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden; deze vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 – BEEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan vóór de beëindigingsdatum blijven van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn effectief tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of ons. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als, naar ons uitsluitend oordeel, u niet voldoet of als we vermoeden dat u niet voldoet aan enige term of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving, en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen we u diensttoegang ontzeggen (of een deel daarvan) dienovereenkomstig.

SECTIE 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om een recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden en enige beleidslijnen of operationele regels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de dienst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de dienst, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden). Enige ambiguïteiten in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden moeten niet worden uitgelegd tegen de opsteller ervan.

SECTIE 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt op elk moment de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd op info@studio-saudade.be. Onze contactgegevens zijn hieronder vermeld: Studio Saudade: info@studio-saudade.be.